SERVIS OKIEN A DVERÍ

 
Prevádzame výmenu a nastavenie:

Kľučky,
Kovania okien a dverí,
Tesnenia okien a dverí,
Izolačného dvojskla,
Štítkov zámku dverí,
Krídel okien a dverí.

Vykonávame:

Ošetrenie tesnení, kovaní, rámov a krídel plastových, hliníkových okien a dverí,
Montáž šnapera a madla na balkónové dvere,
Montáž samozatváračaí,
Montáž stavača dverného krídla.

Možné závady plastových okien, pri ktorých je potrebný servis:

Kľučka

Kľučka sa pretáča dookola, krídlo nie je možné otvoriť, alebo zatvoriť.
Uchytenie kľučky k rámu (držiak kľučky) je prasknutý, kľučka je voľná.
Pri otoční klučky do polohy otvorenia okna (vodorovna poloha), okno sa nedá otvoriť.
Kľučka sa nedá otočiť, kovanie je zaseknuté.
Kľučka ide ťažko pri otáčani do vodorovnej polohy (otvorenie krídla).
Kľučka ide ťažko pri otáčani do zvislej hornej polohy (sklopenie krídla).

Krídlo

Krídlo pri otváraní drhne o rám ktoroukoľvek časťou.
Krídlo pri otvárani v polohe sklopnej zasekáva o rám ktoroukoľvek časťou.
Pri zatvorenom krídle, prefukuje.
Po zatvorení krídla ostava časť krídla voľná.
Kovanie na krídle je uvoľnené a zasekáva sa pri otváraní alebo zatváraní.
Je prasknuté sklo.

Naše služby doplňame podľa požiadaviek zákazníka ďalším sortimentom.
© 2017 Domáci Servis, s.r.o.