POSTUP PRI NAHLASOVANÍ ZÁVADY

 
Pri posielaní emailu Vás prosíme o uvedenie nasledovných informácií:

Čo najpresnejší popis závady (prípadne foto závady),
Výrobcu okien/dverí (ak ho poznáte),
Výrobcu profilového systému - jeho názov (ak ho viete),
Značku kovania okien/dverí,
Vek okien/dverí, ktoré chcete servisovať,
Iné poznámky ktoré nám pomožu identifikovať závadu.

Kontaktné údaje:

Meno objednávateľa,
Kontakt - mobilné číslo alebo pevnú linku, na ktorej budete k zastihnutiu (z dôvodu dohodnutia terminu opravy),
Presnú adresu servisného zásahu,
Požadovaný čas vybavenia servisu (akútny zásah alebo stačí servis vykonať v priebehu niekoľkých dní).

Po prevzatí požiadavky servisným technikom, Vás technik kontaktuje a dohodne sa s Vami na čase obhliadky, a oznámi Vám predbežnú cenu za servisný zásah. Cena sa môže zmeniť v závislosti od množstva času potrebného na odstránenie nahlásenej závady (viď cenník prác), a tiež v závislosti od spotrebovaného materiálu.
© 2017 Domáci Servis, s.r.o.