CENNÍK SERVISNÝCH PRÁC

 
Vymieňame kovania WINKHAUS, ROTO, MACO, SIGENIA AUBI, GU a SCHURING v Košiciach a okolí do 10 km.

Výjazd na zákazku a montáž je spoplatňovaný sumou 10,- € s DPH v rámci Košíc, a 15,- € s DPH mimo Košíc, v prípade prevedenia servisných alebo montážných prác.

Suma za výjazd sa hradí po príchode servisného technika, zvyšok po vykonaní servisného zásahu. Minimálna suma za servisný zásah - prácu (výjazd + úkon servis.technika) je 20,- € s DPH. V prípade že servis nie je možné zrealizovať kvôli jeho komplikovanosti, nedostupnosti náhradných dielov alebo z iného objektívneho dôvodu, čiže nahlásenú závadu Vám ani pri našom najväčšom úsilí nedokážeme odstrániť účtujeme len manipulačný poplatok vo výške 10,- € s DPH.

Servisný zásah - cenník:

Nastavenie okna:
1 ks okna 10,- €
2 ks okien 15,- €
viac ks okien + 4,- € za každý kus okna

Nastavenie dverí:
1 ks dverí 12,- €
2 ks dverí 17,- €
viac ks dverí + 6,- € za každý kus dverí

Premazanie kovania:
1 ks okna 4,- €
2 ks okien 4,-€
viac ks okien + 4,- € za každý kus okna

Výmena kľučky, pántu na okná a balkónove dvere:
1 ks kľučky 7,- €
2 ks kľučky 14,- €
viac ks kľučiek + 6,-€ za každý kus

Montáž schnapra (zacvakávača) + madielka na balkónové dvere:
1 ks balkónových dverí 15,- €
2 ks balkónových dverí 30,- €
viac ks balkónových dverí + 15,-€ za každý kus

Jednoduchá/zložitejšia výmena komponentu (kovanie okna):
práca do 1 hodiny 10,- € + cena materiálu.
každá ďalšia začatá hodiná + 5,-€. Cena za materiálu sa určí podľa rozsahu.

Výmena skla v plastových alebo hliníkových oknách:
výjazd na zameranie 10,- €
výmena skla 15,-€
1m² čireho skla 30,- €

Výmena tesnenia v plastových alebo hliníkových oknách:
výjazd na zameranie 10,- €
výmena tesnenia od 1,90,-€/bm

Všetky uvedené ceny v cenníku sú s 20 % DPH.

Úhrada servisných prác:

Po vykonaní servisu bude výsledna cena vyrátaná technikom na základe tohto cenníka a uhradená zákazníkom priamo na mieste. Ako doklad o prevzatí sumy za servisné práce vystaví servisný technik zákazníkovi prijímový doklad. Zákazník od technika dostane spolu s prijímovym dokladom tiež kópiu montážneho listu, podpísanú zákaznikom. Montážny list obsahuje dátum, čas, identifikačné údaje na zákaznika, stručný popis závady a spôsob jej odstránenia.

Pri kompikovanejšom servisnom zásahu alebo servise vyššej hodnoty vám bude cena servisných prác skalkulovaná a poslaná e-mailom na základe obhliaky technika. Kalkulácia bude obsahovať cenu za servisné práce a materiál.

© 2017 Domáci Servis, s.r.o.